OFERTA 3 – 2 pizzas o pasta + refresco

22.90

2 Pizzas o Pasta a elegir de la carta + Refresco de 1L

  • A elegir entre 2 pizzas o Pasta *

  • Pizza uno *

  • Pizza dos *

  • Pasta a elegir de la carta *

  • Refresco de 1L *

Total del producto

Opciones totales

Total general